930 Montgomery Street
Suite 600
San Francisco, CA 94133
(415) 986-0900
Fax (415) 956-3950
יוטופי נ' איטוק ואח' (.Utopy, Inc. v. etalk Corporation, et. al)

משרד עורכי הדין של רוני שגיא הביא לאחרונה לסיומה המוצלח תביעה שהגיש בשם חברת יוטופי (Utopy) בדצמבר 2005. בתביעה דרשה יוטיפי מעל 20 מיליון דולר על נזקים שהסבו לה הנתבעים במסגרת תרמית מתוחכמת שרקחו והידועה בכינוי "פיתוי והחלפה" (“Bait & Switch”) [Utopy, Inc. v. etalk Corporation, et. al., San Francisco Superior Court, Case No. CGC-05-447399].

יוטופי טענה בכתב התביעה שבשנת 2003 הייתה חברת הזנק שעמדה בחזית תחום "ניתוח המלל" (Speech Analytics), טכנולוגיה חדשנית המאפשרת תרגום וניתוח של תוכן שיחות מוקלטות של קהל צרכנים והפיכתו לתובנות עסקיות בנות מימוש. כבר ב-2003 היה בבעלותה מוצר מוכר, Speechminer®, שזכה בפרסים והיה מפותח בהרבה ממוצרים מקבילים של חברות מתחרות. המוצר הוצג בפני חברות מובילות בתעשיית המוקדים הטלפוניים, בין היתר בפני ספרינט (Sprint) ובפני יבמ (IBM), והיה בעל פוטנציאל הכנסות מיידי.

בהאמינה שפוטנציאל זה מבטיח את עתידה, חתמה יוטופי באוקטובר 2003 עם הנתבעת חברת איטוק (
etalk), יצרנית מוכרת של ציוד הקלטה למוקדים טלפוניים, על הסכם הפצה לשיווק ולמכירה של פתרון ניתוח הקלטות מקיף. בכתב התביעה המתוקן טענה יוטופי שאיטוק לא התכוונה מעולם לקדם את תכנית העבודה המשותפת אלא לנצל את המומחיות ואת הפרסום העולמיים של הטכנולוגיה המתקדמת של יוטופי כדי "לפתות" את הלקוחות המעוניינים בפתרון ניתוח המלל של יוטופי, ואז "להחליף" למוצר ניתוח מלל אחר שעלותו נמוכה. נראה היה שכל כוונתה של איטוק הייתה למצב עצמה כיעד למיזוג או לרכישה.

בסופו של דבר, טענה התובעת, השיגה איטוק את מטרתה. באפריל 2005 רכשה אותה חברת אוטונומי (
Autonomy Corporation plc), בעלת מוצר ניתוח מלל משל עצמה, שאותו החליפה איטוק במרמה עם המוצר של יוטופי, וזאת למרות התחייבותה להתקינו הן אצל דל (Dell) והן אצל יבמ על פי דרישתן. למעשה נוטרלה יוטופי, ולא ניתנה לה יותר גישה ללקוחות שעמלה להשיג.  בתום שנתיים שבהן השקיעה את מיטב מרצה וכספה במפעל מכירות משותף עם איטוק, התברר שאת פירות השקעתה קטפה אוטונומי במרמה.

עורכי הדין של הנתבעים מורגן, לואיס ובוקיוס (
Morgan, Lewis & Bockius) הגישו בקשה למחיקה על הסף של התביעה המתוקנת. לטענתם, לא היה הסכם ההפצה הסכם ייחודי מחייב, וההאשמות כלפי אוטונומי היו בלתי קבילות. עו"ד רוני שגיא התנגדה למחיקה על הסף ושכנעה את בית המשפט שיש מקום לראות בהתנהגותה של איטוק הונאה, ושאוטונומי, בהיותה הרוכשת של איטוק, נושאת באחריות המשכית לעילות התביעה.  כמצופה, הליך גילוי המסמכים שנכפה על הנתבעים הניב עדויות כתובות משכנעות ששרטטו במדויק את מערך תרמית ה"פיתוי והחלפה", ממש כפי שנטען בכתב התביעה.

בהסתמך על המוניטין שיצא למשרדנו למצוא פתרון מגושר בתביעות מורכבות, הצליח גם הפעם משרד עורכי הדין של רוני שגיא להביא את כל הצדדים לפשרה מגושרת. בדצמבר 2006 – פחות משנה מאז הוגשה התביעה – נחתם הסכם פשרה כספי שהיה מקובל על כל הצדדים.

Copyright © 2002-2006, Sagy Law Associates LLP. All Rights Reserved.
Please read our Disclaimer.